Uncategorized

Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou  v roku 2018
Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou v roku 2018

INFORMÁCIA  O  PODMIENKACH  RLP  (cenník) Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou  v roku 2018 POZOR  v roku 2018 sú všetky pobyty 7 – dňové   Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. p.č. Miesto – zariadenie Variant Nástupný deň Ubytovanie Strava Počet procedúr Účast.poplatok Poznámka Hotel AQUA 1 pondelok I. kat. 6 nocí […]

Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018
Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018

Informácia o Rekondično – liečebných pobytoch seniorov s dotáciou v roku 2018,  organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku Vážení záujemcovia o Rekondično – liečebné pobyty, Ďakujeme za Váš záujem a za vaše e-meily. Bohužiaľ ich nemôžeme vybaviť. Jednota dôchodcov na Slovensku ( JDS ), je občianska združenie, ktoré v prvom rade chráni oprávnené požiadavky dôchodcov v oblasti sociálnej, zdravotnej a právnej. Nemáme platených funkcionárov, […]

Krásne a veselé prežitie Veľkonočných sviatkov
Krásne a veselé prežitie Veľkonočných sviatkov

              Krásne a veselé prežitie veľkonočných sviatkov všetkým členom JDS, ich rodinám i priateľom,                praje Ústredie JDS.

Milé členky JDS,
Milé členky JDS,

pri príležitosti nadchádzajúceho  sviatku Medzinárodného dňa žien prijmite úprimné pozdravy od ústredia JDS. Prajeme Vám veľa  zdravia a osobnej pohody v kruhu rodiny i priateľov  a v aktivitách našej organizácie veľa dobrých nápadov a tvorivú inšpiráciu.  Predseda JDS Ján Lipiansky  prvý podpredseda Igor Fabián podpredseda Alojz Luknár

ZVOLANIE XI. SNEMU, KRAJSKÝCH,  OKRESNÝCH SNEMOV A HODNOTIACICH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ ZO A MsO JDS
ZVOLANIE XI. SNEMU, KRAJSKÝCH, OKRESNÝCH SNEMOV A HODNOTIACICH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ ZO A MsO JDS

POSTUP  PRÍPRAVY  Na základe  čl. 15 odst. 5 Stanov JDS, bude sa konať v roku 2018  XI. snem JDS. O jeho konaní rozhodne Republiková rada na svojom zasadnutí  v apríli 2018. Pracovný termín konania Snemu: 27. 6. -28. 6. 2018  (streda, štvrtok) Miesto: Hotel NIVY, Líščie nivy, Bratislava. Pre zabezpečenie prípravy a konania XI. snemu v roku 2018 je potrebné […]

Vianočný čas
Vianočný čas

Vianočný čas – za oknom mráz, na mesto biely sneh padá, Poď medzi nás počúvať hlas, čo lásku človečiu hľadá…   Milé seniorky, seniori, členovia JDS, prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov  a do nového roka 2018 veľa zdravia a pohody v kruhu rodiny i priateľov.   Ústredie JDS

XX. ročník Celoslovenských športových hier a turistického zrazu seniorov JDS – Memoriál Kamila Vajnorského Trenčín 2017
XX. ročník Celoslovenských športových hier a turistického zrazu seniorov JDS – Memoriál Kamila Vajnorského Trenčín 2017

Dvadsiate Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov organizovalo ústredie JDS v úzkej spolupráci s KO JDS Trenčín v dňoch 15. – 17. augusta 2017. Tento športový sviatok sa v Trenčíne konal naposledy pred jedenástimi rokmi. Na tohtoročných športových hrách JDS sa zišlo dovedna 118 súťažiacich seniorov z celého Slovenska – za každý kraj po 16 účastníkov. Hlavným dejiskom sa stal areál Športového gymnázia […]

Celoslovenská  prehliadka ručných prác seniorov   „Zlaté ruky 2017“ – Trenčín
Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „Zlaté ruky 2017“ – Trenčín

piaty ročník – výstava sa konala v dňoch 12.-14. októbra 2017 na výstavisku Expo Center a. s. Trenčín súčasne s výstavou ovocia, zeleniny a potrieb pre záhradkárov i včelárov, tiež farmárskych produktov JAHRADA s podporou Ministerstva kultúry SR. Popri Ústredí JDS boli hlavnými organizátormi KO JDS Trenčín a OO JDS Ilava pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. Na výstavisku […]

4. ročník celoslovenskej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov „Kukučínova Revúca 2017“
4. ročník celoslovenskej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov „Kukučínova Revúca 2017“

sa uskutočnil 4. a 5. októbra 2017 v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia. Na jeho organizácii participovali: Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská organizácia JDS Banská Bystrica, Okresná organizácia JDS Revúca a mesto Revúca. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Seniori z celého Slovenska pricestovali už v stredu, deň pred prehliadkou. Navštívili Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Múzeum v Jelšave, kde […]

XVIII. ročník Celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych súborov 2017
XVIII. ročník Celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych súborov 2017

sa uskutočnil v Pezinskom centre kultúry27. septembra 2017 od 10.00 hodiny pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša a primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu v spolupráci s Pezinským centrom kultúry. Organizačné zabezpečenie podujatia zabezpečovala KO JDS Bratislava v úzkej spolupráci s OO JDS a MsO JDS Pezinok. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR Úvod prehliadky zverili usporiadatelia […]