Uncategorized

ZVOLANIE XI. SNEMU, KRAJSKÝCH,  OKRESNÝCH SNEMOV A HODNOTIACICH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ ZO A MsO JDS
ZVOLANIE XI. SNEMU, KRAJSKÝCH, OKRESNÝCH SNEMOV A HODNOTIACICH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ ZO A MsO JDS

POSTUP  PRÍPRAVY  Na základe  čl. 15 odst. 5 Stanov JDS, bude sa konať v roku 2018  XI. snem JDS. O jeho konaní rozhodne Republiková rada na svojom zasadnutí  v apríli 2018. Pracovný termín konania Snemu: 27. 6. -28. 6. 2018  (streda, štvrtok) Miesto: Hotel NIVY, Líščie nivy, Bratislava. Pre zabezpečenie prípravy a konania XI. snemu v roku 2018 je potrebné […]

Vianočný čas
Vianočný čas

Vianočný čas – za oknom mráz, na mesto biely sneh padá, Poď medzi nás počúvať hlas, čo lásku človečiu hľadá…   Milé seniorky, seniori, členovia JDS, prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov  a do nového roka 2018 veľa zdravia a pohody v kruhu rodiny i priateľov.   Ústredie JDS

XX. ročník Celoslovenských športových hier a turistického zrazu seniorov JDS – Memoriál Kamila Vajnorského Trenčín 2017
XX. ročník Celoslovenských športových hier a turistického zrazu seniorov JDS – Memoriál Kamila Vajnorského Trenčín 2017

Dvadsiate Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov organizovalo ústredie JDS v úzkej spolupráci s KO JDS Trenčín v dňoch 15. – 17. augusta 2017. Tento športový sviatok sa v Trenčíne konal naposledy pred jedenástimi rokmi. Na tohtoročných športových hrách JDS sa zišlo dovedna 118 súťažiacich seniorov z celého Slovenska – za každý kraj po 16 účastníkov. Hlavným dejiskom sa stal areál Športového gymnázia […]

Celoslovenská  prehliadka ručných prác seniorov   „Zlaté ruky 2017“ – Trenčín
Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „Zlaté ruky 2017“ – Trenčín

piaty ročník – výstava sa konala v dňoch 12.-14. októbra 2017 na výstavisku Expo Center a. s. Trenčín súčasne s výstavou ovocia, zeleniny a potrieb pre záhradkárov i včelárov, tiež farmárskych produktov JAHRADA s podporou Ministerstva kultúry SR. Popri Ústredí JDS boli hlavnými organizátormi KO JDS Trenčín a OO JDS Ilava pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. Na výstavisku […]

4. ročník celoslovenskej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov „Kukučínova Revúca 2017“
4. ročník celoslovenskej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov „Kukučínova Revúca 2017“

sa uskutočnil 4. a 5. októbra 2017 v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia. Na jeho organizácii participovali: Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská organizácia JDS Banská Bystrica, Okresná organizácia JDS Revúca a mesto Revúca. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Seniori z celého Slovenska pricestovali už v stredu, deň pred prehliadkou. Navštívili Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Múzeum v Jelšave, kde […]

XVIII. ročník Celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych súborov 2017
XVIII. ročník Celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych súborov 2017

sa uskutočnil v Pezinskom centre kultúry27. septembra 2017 od 10.00 hodiny pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša a primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu v spolupráci s Pezinským centrom kultúry. Organizačné zabezpečenie podujatia zabezpečovala KO JDS Bratislava v úzkej spolupráci s OO JDS a MsO JDS Pezinok. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR Úvod prehliadky zverili usporiadatelia […]

O nás
O nás

Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Naša organizácia najmä: – […]

Kluby dôchodcov, alebo ZO JDS? Najlepšie obidvoje.
Kluby dôchodcov, alebo ZO JDS? Najlepšie obidvoje.

Kluby dôchodcov, alebo ZO JDS? Najlepšie obidvoje. Medzi členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku už dlho rezonuje otázka : „Čo je pre dôchodcu lepšie –  Kluby dôchodcov, alebo Základná organizácia JDS“? Na to je jednoznačná odpoveď : aj jedno aj druhé – vo vzájomnej spolupráci, alebo                     […]

Rámcová dohoda k Rekondično liečebnám pobytom
Rámcová dohoda k Rekondično liečebnám pobytom

Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 ods.2.Zákona č.513/1991 Zb.  (Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ) a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    Článok I. Zmluvné strany  Objednávateľ :              Jednota dôchodcov na Slovensku  Sídlo: Vajnorská 1, 831 04 […]

Rekondično liečebné pobyty
Rekondično liečebné pobyty