Uncategorized

Boli sme úspešní…
Boli sme úspešní…

Boli sme úspešní… Vážené delegátky a delegáti XI. snemu JDS!  Jednota dôchodcov na Slovensku prešla za predchádzajúce mesiace tohto roka významným obdobím hodnotenia svojej činnosti v ZO JDS, ale aj na okresných a krajských snemoch. Boli na nich  stanovené odvážne ciele do budúcich rokov. Vyvrcholením hodnotiaceho procesu a hlavne otvorením nových perspektív v našej činnosti je v dňoch 27. a 28. […]

XI. SNEM JDS
XI. SNEM JDS

27. a 28. júna 2018 sa v kongresovej sále hotela NIVY v Bratislave bude konať XI. SNEM JDS za účasti delegátov zo všetkých 8 krajských organizácií a početných hostí

Z rokovania Republikovej rady JDS
Z rokovania Republikovej rady JDS

25. apríla 2018 ožila veľká kongresová sála hotela NIVY v Bratislave  prítomnosťou seniorov – členov JDS z celého Slovenska. Zišli sa na rokovaní Republikovej rady (RR), dôležitého orgánu JDS. Jej úlohou – podľa Stanov JDS – je prerokovať a odobriť čerpanie rozpočtu za uplynulý rok a schváliť návrh rozpočtu na nový aktuálny rok. Rokovanie RR viedol Ing. J. Lipiansky, […]

Česť jej pamiatke!
Česť jej pamiatke!
Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou  v roku 2018
Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou v roku 2018

INFORMÁCIA  O  PODMIENKACH  RLP  (cenník) Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou  v roku 2018 POZOR  v roku 2018 sú všetky pobyty 7 – dňové   Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. p.č. Miesto – zariadenie Variant Nástupný deň Ubytovanie Strava Počet procedúr Účast.poplatok Poznámka Hotel AQUA 1 pondelok I. kat. 6 nocí […]

Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018
Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018

Informácia o Rekondično – liečebných pobytoch seniorov s dotáciou v roku 2018,  organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku Vážení záujemcovia o Rekondično – liečebné pobyty, Ďakujeme za Váš záujem a za vaše e-meily. Bohužiaľ ich nemôžeme vybaviť. Jednota dôchodcov na Slovensku ( JDS ), je občianska združenie, ktoré v prvom rade chráni oprávnené požiadavky dôchodcov v oblasti sociálnej, zdravotnej a právnej. Nemáme platených funkcionárov, […]

Krásne a veselé prežitie Veľkonočných sviatkov
Krásne a veselé prežitie Veľkonočných sviatkov

              Krásne a veselé prežitie veľkonočných sviatkov všetkým členom JDS, ich rodinám i priateľom,                praje Ústredie JDS.

Milé členky JDS,
Milé členky JDS,

pri príležitosti nadchádzajúceho  sviatku Medzinárodného dňa žien prijmite úprimné pozdravy od ústredia JDS. Prajeme Vám veľa  zdravia a osobnej pohody v kruhu rodiny i priateľov  a v aktivitách našej organizácie veľa dobrých nápadov a tvorivú inšpiráciu.  Predseda JDS Ján Lipiansky  prvý podpredseda Igor Fabián podpredseda Alojz Luknár

ZVOLANIE XI. SNEMU, KRAJSKÝCH,  OKRESNÝCH SNEMOV A HODNOTIACICH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ ZO A MsO JDS
ZVOLANIE XI. SNEMU, KRAJSKÝCH, OKRESNÝCH SNEMOV A HODNOTIACICH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ ZO A MsO JDS

POSTUP  PRÍPRAVY  Na základe  čl. 15 odst. 5 Stanov JDS, bude sa konať v roku 2018  XI. snem JDS. O jeho konaní rozhodne Republiková rada na svojom zasadnutí  v apríli 2018. Pracovný termín konania Snemu: 27. 6. -28. 6. 2018  (streda, štvrtok) Miesto: Hotel NIVY, Líščie nivy, Bratislava. Pre zabezpečenie prípravy a konania XI. snemu v roku 2018 je potrebné […]

Vianočný čas
Vianočný čas

Vianočný čas – za oknom mráz, na mesto biely sneh padá, Poď medzi nás počúvať hlas, čo lásku človečiu hľadá…   Milé seniorky, seniori, členovia JDS, prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov  a do nového roka 2018 veľa zdravia a pohody v kruhu rodiny i priateľov.   Ústredie JDS