Uncategorized

Príručka funkcionára JDS
Príručka funkcionára JDS

Vážené členky a členovia JDS, milí funkcionári! Naša Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá vznikla v roku 1990 ako celorepublikové občianske združenie, v súčasnosti, vďaka bohatej a rôznorodej činnosti ako aj pevnej organizačnej štruktúre, združuje už 98 684 členov v  1 154  ZO JDS. Po celom Slovensku funguje toto obrovské množstvo základných organizácií popri miestnych kluboch dôchodcov, záujmových seniorských združeniach […]

Výzva na predloženie ponuky: „Výpočtová technika pre Jednotu dôchodcov na Slovensku“
Výzva na predloženie ponuky: „Výpočtová technika pre Jednotu dôchodcov na Slovensku“

stiahnuť výzvu Jednota dôchodcov na Slovensku, Ústredie,  Vajnorská 1                           831 04 Bratislava               Odoslané:                                             […]

Z rokovania Republikovej rady JDS
Z rokovania Republikovej rady JDS

Bilancovanie i hľadanie nových cieľov a ciest na plnenie (Snemom) stanovených cieľov – také bolo 2-dňové rokovanie seniorov – členov Republikovej rady  JDS (RR JDS) v Bratislave. Zhodnotiť výsledky hospodárenia JDS za uplynulý rok a prerokovať i schváliť rozpočet na rozbehnutý rok – to je najdôležitejšia úloha RR podľa Stanov JDS. Ale toho roku pridalo Predsedníctvo JDS do programu rokovania […]

Rozhovor: Katarína Roth Neveďalová
Rozhovor: Katarína Roth Neveďalová

Pani Roth Neveďalová, aký význam má pre Slovensko jeho členstvo v EÚ? V čom vidíte hlavné dôvody pre širokú účasť voličov v týchto voľbách? Myslím si, že členstvo v Európskej únii je pre nás prospešné. I keď sa radi porovnávame so západoeurópskymi krajinami vo výške platov a životnej úrovne, a v tejto oblasti je stále ešte kus práce pred nami, […]

INFORMÁCIA  O  PODMIENKACH  RLP
INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP

INFORMÁCIA  O  PODMIENKACH  RLP  (cenník) Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou  v roku 2019 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Miesto – zariadenie Variant Nástupný deň Ubytovanie Strava Počet procedúr Účast.poplatok Hotel AQUA 1 pondelok I. kat. 6 nocí plná penzia 6 + 2x vstup do Aquaparku  156,00 Eur  2 detto detto […]

Aktuálne o dôchodkovom strope
Aktuálne o dôchodkovom strope

28. marca 2019 parlament schválil predložený ústavný zákon, ktorým sa zavádza horná hranica (tzv. strop) dôchodkového veku na 64 rokov a zároveň sa znižuje dôchodkový vek žien v závislosti od počtu vychovaných detí, maximálne o 18 mesiacov. Vzhľadom na viaceré dopyty seniorov k tejto problematike požiadali sme o podrobnejší výklad generálnu riaditeľku sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Ministerstvo práce, sociálnych […]

Predseda JDS blahoželal jubilantom v Košiciach
Predseda JDS blahoželal jubilantom v Košiciach

Naši dôchodcovia žijú bohatýn životom. Napriek veku sa zúčastňujú športových a kultúrnych akcií, poriadaných OO a ZO JDS Košice. Žijú s Jednotou a Jednota žije s nimi. Preto nezabúdame, ak sa niekto dožíva okrúhleho jubilea. Jedenkrát ročne sa zídeme s našimi oslávencami a zablahoželáme im k ich krásnemu životnému jubileu. Nebolo to inak ani v tomto roku. Dňa 25. marca 2019 sa zišli naši […]

Česť jeho pamiatke!
Česť jeho pamiatke!

Bol pre nás, v kruhu JDS, aktívny dlhoročný funkcionár, dávnejšie podpredseda v ústredí JDS, predseda sociálnej komisie, energický bojovník za práva starodôchodcov. S veľkým zanietením a odborným rozhľadom sa zapájal do našej činnosti  na všetkých jej platformách – v ZO, okresnej, krajskej i v ústredí. Podieľal sa na tvorbe a precizovaní dôležitých legislatívnych i organizačných dokumentov, ako člen Rady vlády pre seniorov vecne […]

Zaslúžilý člen JDS
Zaslúžilý člen JDS

Zaslúžilý člen JDS, jeden z jej spoluzakladateľov a v súčasnosti čestný   podpredseda Ing. Igor Fabián sa po tieto dni dožil svojho  významného životného jubilea.Radi mu všetci prajeme veľa zdravia, optimizmu, pohody,ale aj pracovných i veselých chvíľ medzi nami. 

Uchádzame sa o 2% z vašich daní
Uchádzame sa o 2% z vašich daní

Milí pracujúci seniori, blíži sa čas zúčtovania daní za rok 2018 –  31.marec 2019 a vy máte možnosť poukázať časť svojej dane občianskym združeniam alebo nadáciám za týchto podmienok : a/ nemáte do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania  nedoplatok na dani  b/ podiel zaplatenej dane je najmenej 3 €. 1/ Ak podávate […]