Uncategorized

Predseda JDS blahoželal jubilantom v Košiciach
Predseda JDS blahoželal jubilantom v Košiciach

Naši dôchodcovia žijú bohatýn životom. Napriek veku sa zúčastňujú športových a kultúrnych akcií, poriadaných OO a ZO JDS Košice. Žijú s Jednotou a Jednota žije s nimi. Preto nezabúdame, ak sa niekto dožíva okrúhleho jubilea. Jedenkrát ročne sa zídeme s našimi oslávencami a zablahoželáme im k ich krásnemu životnému jubileu. Nebolo to inak ani v tomto roku. Dňa 25. marca 2019 sa zišli naši […]

Česť jeho pamiatke!
Česť jeho pamiatke!

Bol pre nás, v kruhu JDS, aktívny dlhoročný funkcionár, dávnejšie podpredseda v ústredí JDS, predseda sociálnej komisie, energický bojovník za práva starodôchodcov. S veľkým zanietením a odborným rozhľadom sa zapájal do našej činnosti  na všetkých jej platformách – v ZO, okresnej, krajskej i v ústredí. Podieľal sa na tvorbe a precizovaní dôležitých legislatívnych i organizačných dokumentov, ako člen Rady vlády pre seniorov vecne […]

Zaslúžilý člen JDS
Zaslúžilý člen JDS

Zaslúžilý člen JDS, jeden z jej spoluzakladateľov a v súčasnosti čestný   podpredseda Ing. Igor Fabián sa po tieto dni dožil svojho  významného životného jubilea.Radi mu všetci prajeme veľa zdravia, optimizmu, pohody,ale aj pracovných i veselých chvíľ medzi nami. 

Uchádzame sa o 2% z vašich daní
Uchádzame sa o 2% z vašich daní

Milí pracujúci seniori, blíži sa čas zúčtovania daní za rok 2018 –  31.marec 2019 a vy máte možnosť poukázať časť svojej dane občianskym združeniam alebo nadáciám za týchto podmienok : a/ nemáte do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania  nedoplatok na dani  b/ podiel zaplatenej dane je najmenej 3 €. 1/ Ak podávate […]

2%
2%

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás požiadať o darovanie 2 % – ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2018 a budeme veľmi radi, ak odporučíte darovať  2 % nášmu občianskemu združeniu aj Vaším priateľom a známym. Jednota dôchodcov na Slovensku je samostatná právnická osoba,  v zmysle zákona č. 83/1990/ Zb. zo dňa 27.03.1990 Naše občianske združenie ponúka voľnočasové […]

ZDU postup
ZDU postup

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!) Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech […]

1.ročník Zimných športových hier seniorov JDS – Nižná na Orave
1.ročník Zimných športových hier seniorov JDS – Nižná na Orave

12. marec 2019 sa zapíše do živej kroniky našej JDS obrazne povedané „dvojitou stopou lyží na slnkom zaliatom svahu“. Nakoľko v priebehu predošlej noci pripadla neveľká vrstva nového snehu, podmienky na preteky v slalome boli priam ideálne.  O 10:00 nastúpili neveľké družstvá lyžiarov a lyžiarok zo všetkých KO JDS, aby sa podujatie mohlo slávnostne začať. Hostí aj pretekárov privítal […]

UPOZORNENIE
UPOZORNENIE

UPOZORNENIE pre seniorov, ktorí boli v roku 2018 v pracovnom pomere Vrátenie dane z príjmu seniorom Mnoho starobných dôchodcov si privyrába k penzii prácou na dohodu alebo pracovnou zmluvou na dobu určitú. V prípade ak ide o príjem do 200 eur brutto mesačne, vzťahuje sa na nich daňovo- odvodové oslobodenie.  Pokiaľ však prijmú ponuku na dočasnú prácu na riadnu pracovnú zmluvu, […]

Z rokovania XI. snemu JDS – 27. a 28. júna 2018
Z rokovania XI. snemu JDS – 27. a 28. júna 2018

Snem bol slávnostne otvorený o 14:00 hod. za prítomnosti vzácnych hostí: ministra PSVaR SR Ing. J. Richtera,  ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD a predsedu Rady seniorov Českej republiky RSDr. Zdeňka Pernesa. Po odznení hymny SR a veršoch V. Klesniakovej predsedajúci snemu Ing. I. Fabián požiadal o úvodný príhovor predsedu JDS Ing. J. Lipianskeho a po ňom každého […]

22.  januára 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej
22. januára 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej

s predsedom JDS J. Lipianskym a podpredsedom JDS pre kultúru a voľno časové aktivity A. Luknárom. Cieľom spoločného rokovania bolo podrobnejšie oboznámiť ministerku nielen s prípravou celoslovenských podujatí JDS v oblasti kultúry, ale aj s pestrou paletou kultúrnych aktivít, ktoré patria do záujmovej náplne organizácií JDS po celom Slovensku. Pri ich realizácii sa v mnohých súvislostiach pozitívne uplatňuje vzájomná ústretovosť orgánov štátnej […]