Uncategorized

Pozvánka Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „ZLATÉ  RUKY“  Trenčín  2018
Pozvánka Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „ZLATÉ RUKY“ Trenčín 2018
XIX. celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov  Komárno 2018
XIX. celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov Komárno 2018

XIX. celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov  Komárno 2018 Každoročne  sa stretnú krajskými prehliadkami delegované súbory či spevácke skupiny, aby v priebehu 2 – 3 hodín utvorili pestrú zvučnú mozaiku piesní – väčšinou ľudových – v zborovom i sólovom prejave. Stalo sa tak aj nedávno – 20. septembra 2018 pod gesciou KO JDS Nitra a hlavne OO JDS Komárno v tomto […]

Programové ciele Jednoty dôchodcov na Slovensku medzi  XI. a XII. snemom JDS
Programové ciele Jednoty dôchodcov na Slovensku medzi  XI. a XII. snemom JDS

Programové ciele Jednoty dôchodcov na Slovensku medzi  XI. a XII. snemom JDS Jednota dôchodcov na Slovensku mala v predchádzajúcom období stanovené náročné ciele pre každú oblasť svojej činnosti. Pri  určovaní nových cieľov do ďalšieho obdobia vychádzame predovšetkým z plnenia doterajších úloh, tiež z celkovej situácie v spoločnosti a z reálnych potrieb seniorov v budúcom období. Súčasnosť prináša nové výzvy a […]

XXI. Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov JDS
XXI. Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov JDS

XXI. Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov JDS, Memoriál RNDr. Kamila Vajnorského 14.-16. 08. 2018 v kráľovskom meste Bardejov Prešovský kraj Celoslovenských ŠH 2018 sa zúčastnilo 152 súťažiacich športovcov z 8 krajov Slovenska a ako hostia boli prizvané: družstvo z Olomouca, Česká republika a družstvo z Gorlice, Poľská republika Okrem športovcov sa zúčastnili  CŠH mnohí pozvaní hostia a […]

Boli sme úspešní…
Boli sme úspešní…

Boli sme úspešní… Vážené delegátky a delegáti XI. snemu JDS!  Jednota dôchodcov na Slovensku prešla za predchádzajúce mesiace tohto roka významným obdobím hodnotenia svojej činnosti v ZO JDS, ale aj na okresných a krajských snemoch. Boli na nich  stanovené odvážne ciele do budúcich rokov. Vyvrcholením hodnotiaceho procesu a hlavne otvorením nových perspektív v našej činnosti je v dňoch 27. a 28. […]

XI. SNEM JDS
XI. SNEM JDS

27. a 28. júna 2018 sa v kongresovej sále hotela NIVY v Bratislave bude konať XI. SNEM JDS za účasti delegátov zo všetkých 8 krajských organizácií a početných hostí

Z rokovania Republikovej rady JDS
Z rokovania Republikovej rady JDS

25. apríla 2018 ožila veľká kongresová sála hotela NIVY v Bratislave  prítomnosťou seniorov – členov JDS z celého Slovenska. Zišli sa na rokovaní Republikovej rady (RR), dôležitého orgánu JDS. Jej úlohou – podľa Stanov JDS – je prerokovať a odobriť čerpanie rozpočtu za uplynulý rok a schváliť návrh rozpočtu na nový aktuálny rok. Rokovanie RR viedol Ing. J. Lipiansky, […]

Česť jej pamiatke!
Česť jej pamiatke!
Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou  v roku 2018
Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou v roku 2018

INFORMÁCIA  O  PODMIENKACH  RLP  (cenník) Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou  v roku 2018 POZOR  v roku 2018 sú všetky pobyty 7 – dňové   Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. p.č. Miesto – zariadenie Variant Nástupný deň Ubytovanie Strava Počet procedúr Účast.poplatok Poznámka Hotel AQUA 1 pondelok I. kat. 6 nocí […]

Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018
Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018

Informácia o Rekondično – liečebných pobytoch seniorov s dotáciou v roku 2018,  organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku Vážení záujemcovia o Rekondično – liečebné pobyty, Ďakujeme za Váš záujem a za vaše e-meily. Bohužiaľ ich nemôžeme vybaviť. Jednota dôchodcov na Slovensku ( JDS ), je občianska združenie, ktoré v prvom rade chráni oprávnené požiadavky dôchodcov v oblasti sociálnej, zdravotnej a právnej. Nemáme platených funkcionárov, […]