Uncategorized

22.  januára 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej
22. januára 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej

s predsedom JDS J. Lipianskym a podpredsedom JDS pre kultúru a voľno časové aktivity A. Luknárom. Cieľom spoločného rokovania bolo podrobnejšie oboznámiť ministerku nielen s prípravou celoslovenských podujatí JDS v oblasti kultúry, ale aj s pestrou paletou kultúrnych aktivít, ktoré patria do záujmovej náplne organizácií JDS po celom Slovensku. Pri ich realizácii sa v mnohých súvislostiach pozitívne uplatňuje vzájomná ústretovosť orgánov štátnej […]

K výročným členským schôdzam
K výročným členským schôdzam

Vážení členovia a členky JDS! Od prvých januárových dní sa každoročne začínajú konať výročné členské schôdze ZO  JDS s cieľom vyhodnotenia činnosti organizácie za uplynulý rok 2018 a formulovania plánu činnosti na aktuálny rok 2019. V programe výročnej členskej schôdze by nemali chýbať : – správa o činnosti            ZO JDS za rok 2018 – správa o hospodárení   ZO JDS za rok 2018 – správa revíznej komisie ZO JDS o výsledkoch kontroly hospodárenia ZO JDS za […]

Poďakovanie
Poďakovanie

Vážené seniorky, seniori, členovia JDS!           Dovoľte, aby som Vás všetkých pozdravil na prahu rozbiehajúceho sa roka 2019 v mene  členov revíznej komisie JDS i v mene svojom a prial Vám veľa zdravia, rodinnej i priateľskej pohody. Dovoľte mi súčasne, aby som sa poďakoval za aktívny prístup k dobrovoľnej práci v JDS členom výborov i revíznych komisií na  všetkých  […]

Šťastné a veselé vianoce 2018
Šťastné a veselé vianoce 2018
Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretol s predstaviteľmi JDS
Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretol s predstaviteľmi JDS

Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretol s predstaviteľmi JDS Predseda vlády SR Peter Pellegrini prijal 28. novembra 2018 na Úrade vlády SR delegáciu zástupcov JDS na čele s jej predsedom J. Lipianskym. Stretnutie symbolicky uzavrelo tohtoročné podujatia  JDS v rámci aktivít Úcty k starším.  Rozhovor s premiérom sa dotýkal viacerých oblastí života seniorov v SR, ale aj občanov, ktorí […]

Sviatok umeleckého slova a 100-ročnice ČSR
Sviatok umeleckého slova a 100-ročnice ČSR

Sviatok umeleckého slova a 100-ročnice ČSR Vyhodnotenie Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese seniorov Bratislava 2018 5. ročník Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov sa konal v dňoch 18. a 19. októbra 2018 v Bratislave.  Ako uviedol podpredseda JDS A. Luknár v moderátorskom vstupe, termín i miesto konania samotnej Prehliadky – Župný dom, reprezentačné priestory NR SR v Hlavnom meste SR […]

Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „Zlaté ruky 2018“ v Trenčíne
Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „Zlaté ruky 2018“ v Trenčíne

Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „Zlaté ruky 2018“ v Trenčíne Trojica jedinečných výstav na tradičnom trenčianskom výstavisku – fantastická ponuka!  Prehliadka ovocia, potrieb pre záhradkárov, včelárov a farmárskych produktov JAHRADA,  Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov Zlaté ruky 2018 a konferencia „Za zdravý životný štýl seniorov“  vytvorili spoločne hlavný program 7. ročníka výstavy potrieb pre seniorov s […]

Seniori z celého Slovenska sa stretli už po šiestykrát
Seniori z celého Slovenska sa stretli už po šiestykrát

Seniori z celého Slovenska sa stretli už po šiestykrát Ako každý rok, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku stretnutie so zástupcami seniorských združení na Slovensku z príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším.  Viac ako sto seniorov z celého Slovenska prijalo pozvanie na príjemné stretnutie s čelnými predstaviteľmi rezortu […]

Ministerka zdravotníctva predstavila riešenia v oblasti starostlivosti o seniorov
Ministerka zdravotníctva predstavila riešenia v oblasti starostlivosti o seniorov

Ministerka zdravotníctva predstavila riešenia v oblasti starostlivosti o seniorov ​Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa vo štvrtok, 25. októbra 2018 stretla so zástupcami JDS. V konštruktívnej debate predstavila riešenia a plánované kroky v oblasti starostlivosti o dlhodobo chorých, domácej starostlivosti a zdôraznila aj nevyhnutnosť a význam prevencie.   Posilnenie domácej ošetrovateľskej starostlivosti : Zvýšenie počtu doliečovacích lôžok, či posilnenie […]

Pozvánka Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „ZLATÉ  RUKY“  Trenčín  2018
Pozvánka Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „ZLATÉ RUKY“ Trenčín 2018