Uncategorized

archív časopisu
archív časopisu

3vek_4_5_2016 WEB 3vek_6_2016 WEB 3vek_1_2017 WEB 3vek_2_2017 WEB 3vek_3_2017 WEB 3vek_11_2017 WEB

More
XX. ročník Celoslovenských športových hier a turistického zrazu seniorov JDS – Memoriál Kamila Vajnorského Trenčín 2017
XX. ročník Celoslovenských športových hier a turistického zrazu seniorov JDS – Memoriál Kamila Vajnorského Trenčín 2017

Dvadsiate Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov organizovalo ústredie JDS v úzkej spolupráci s KO JDS Trenčín v dňoch 15. – 17. augusta 2017. Tento športový sviatok sa v Trenčíne konal naposledy pred jedenástimi rokmi. Na tohtoročných športových hrách JDS sa zišlo dovedna 118 súťažiacich seniorov z celého Slovenska – za každý kraj po 16 účastníkov. Hlavným dejiskom sa stal areál Športového gymnázia […]

More
Celoslovenská  prehliadka ručných prác seniorov   „Zlaté ruky 2017“ – Trenčín
Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „Zlaté ruky 2017“ – Trenčín

piaty ročník – výstava sa konala v dňoch 12.-14. októbra 2017 na výstavisku Expo Center a. s. Trenčín súčasne s výstavou ovocia, zeleniny a potrieb pre záhradkárov i včelárov, tiež farmárskych produktov JAHRADA s podporou Ministerstva kultúry SR. Popri Ústredí JDS boli hlavnými organizátormi KO JDS Trenčín a OO JDS Ilava pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. Na výstavisku […]

More
4. ročník celoslovenskej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov „Kukučínova Revúca 2017“
4. ročník celoslovenskej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov „Kukučínova Revúca 2017“

sa uskutočnil 4. a 5. októbra 2017 v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia. Na jeho organizácii participovali: Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská organizácia JDS Banská Bystrica, Okresná organizácia JDS Revúca a mesto Revúca. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Seniori z celého Slovenska pricestovali už v stredu, deň pred prehliadkou. Navštívili Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Múzeum v Jelšave, kde […]

More
XVIII. ročník Celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych súborov 2017
XVIII. ročník Celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych súborov 2017

sa uskutočnil v Pezinskom centre kultúry27. septembra 2017 od 10.00 hodiny pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša a primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu v spolupráci s Pezinským centrom kultúry. Organizačné zabezpečenie podujatia zabezpečovala KO JDS Bratislava v úzkej spolupráci s OO JDS a MsO JDS Pezinok. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR Úvod prehliadky zverili usporiadatelia […]

More
O nás
O nás

Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Naša organizácia najmä: – […]

More
Kluby dôchodcov, alebo ZO JDS? Najlepšie obidvoje.
Kluby dôchodcov, alebo ZO JDS? Najlepšie obidvoje.

Kluby dôchodcov, alebo ZO JDS? Najlepšie obidvoje. Medzi členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku už dlho rezonuje otázka : „Čo je pre dôchodcu lepšie –  Kluby dôchodcov, alebo Základná organizácia JDS“? Na to je jednoznačná odpoveď : aj jedno aj druhé – vo vzájomnej spolupráci, alebo                     […]

More
Rámcová dohoda k Rekondično liečebnám pobytom
Rámcová dohoda k Rekondično liečebnám pobytom

Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 ods.2.Zákona č.513/1991 Zb.  (Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ) a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    Článok I. Zmluvné strany  Objednávateľ :              Jednota dôchodcov na Slovensku  Sídlo: Vajnorská 1, 831 04 […]

More
Rekondično liečebné pobyty
Rekondično liečebné pobyty
More
Ako sa stať členom JDS
Ako sa stať členom JDS

V JDS sa združujú občania staršieho veku, dôchodcovia bez rozdielu národnosti,  politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Členmi Jednoty sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami JDS. Cieľom je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, chrániť práva a oprávnené požiadavky ,sledovať vývoj životnej úrovne, spolupracovať so zákonodarnými orgánmi, […]

More