Zásady udeľovania vyznamenaní v Jednote dôchodcov na Slovensku

Z á s a d y    u d e ľ o v a n i a    v y z n a m e n a n í v Jednote dôchodcov na Slovensku (novelizované) Článok 1 Vyznamenania sa udeľujú: členom, organizáciám a kolektívom JDS za významnú a obetavú prácu pre JDS; orgánom, organizáciám, kolektívom a … Čítať ďalej Zásady udeľovania vyznamenaní v Jednote dôchodcov na Slovensku