Ako sa stať členom JDS

V JDS sa združujú občania staršieho veku, dôchodcovia bez rozdielu národnosti,  politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Členmi Jednoty sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami JDS. Cieľom je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, chrániť práva a oprávnené požiadavky ,sledovať vývoj životnej úrovne, spolupracovať so zákonodarnými orgánmi, … Čítať ďalej Ako sa stať členom JDS