ZVOLANIE XI. SNEMU, KRAJSKÝCH, OKRESNÝCH SNEMOV A HODNOTIACICH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ ZO A MsO JDS

POSTUP  PRÍPRAVY  Na základe  čl. 15 odst. 5 Stanov JDS, bude sa konať v roku 2018  XI. snem JDS. O jeho konaní rozhodne Republiková rada na svojom zasadnutí  v apríli 2018. Pracovný termín konania Snemu: 27. 6. -28. 6. 2018  (streda, štvrtok) Miesto: Hotel NIVY, Líščie nivy, Bratislava. Pre zabezpečenie prípravy a konania XI. snemu v roku 2018 je potrebné … Čítať ďalej ZVOLANIE XI. SNEMU, KRAJSKÝCH, OKRESNÝCH SNEMOV A HODNOTIACICH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ ZO A MsO JDS