Krásne a veselé prežitie Veľkonočných sviatkov

 

 

 

 

 

 

 

Krásne a veselé prežitie veľkonočných sviatkov všetkým členom JDS, ich rodinám i priateľom,               

praje Ústredie JDS.