Boli sme úspešní…

Boli sme úspešní… Vážené delegátky a delegáti XI. snemu JDS!  Jednota dôchodcov na Slovensku prešla za predchádzajúce mesiace tohto roka významným obdobím hodnotenia svojej činnosti v ZO JDS, ale aj na okresných a krajských snemoch. Boli na nich  stanovené odvážne ciele do budúcich rokov. Vyvrcholením hodnotiaceho procesu a hlavne otvorením nových perspektív v našej činnosti je v dňoch 27. a 28. … Čítať ďalej Boli sme úspešní…