Poďakovanie

Vážené seniorky, seniori, členovia JDS!           Dovoľte, aby som Vás všetkých pozdravil na prahu rozbiehajúceho sa roka 2019 v mene  členov revíznej komisie JDS i v mene svojom a prial Vám veľa zdravia, rodinnej i priateľskej pohody. Dovoľte mi súčasne, aby som sa poďakoval za aktívny prístup k dobrovoľnej práci v JDS členom výborov i revíznych komisií na  všetkých  … Čítať ďalej Poďakovanie