Z rokovania XI. snemu JDS – 27. a 28. júna 2018

Snem bol slávnostne otvorený o 14:00 hod. za prítomnosti vzácnych hostí: ministra PSVaR SR Ing. J. Richtera,  ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD a predsedu Rady seniorov Českej republiky RSDr. Zdeňka Pernesa. Po odznení hymny SR a veršoch V. Klesniakovej predsedajúci snemu Ing. I. Fabián požiadal o úvodný príhovor predsedu JDS Ing. J. Lipianskeho a po ňom každého … Čítať ďalej Z rokovania XI. snemu JDS – 27. a 28. júna 2018