Česť jeho pamiatke!

Bol pre nás, v kruhu JDS, aktívny dlhoročný funkcionár, dávnejšie podpredseda v ústredí JDS, predseda sociálnej komisie, energický bojovník za práva starodôchodcov. S veľkým zanietením a odborným rozhľadom sa zapájal do našej činnosti  na všetkých jej platformách – v ZO, okresnej, krajskej i v ústredí. Podieľal sa na tvorbe a precizovaní dôležitých legislatívnych i organizačných dokumentov, ako člen Rady vlády pre seniorov vecne … Čítať ďalej Česť jeho pamiatke!