Z rokovania Republikovej rady JDS

Bilancovanie i hľadanie nových cieľov a ciest na plnenie (Snemom) stanovených cieľov – také bolo 2-dňové rokovanie seniorov – členov Republikovej rady  JDS (RR JDS) v Bratislave. Zhodnotiť výsledky hospodárenia JDS za uplynulý rok a prerokovať i schváliť rozpočet na rozbehnutý rok – to je najdôležitejšia úloha RR podľa Stanov JDS. Ale toho roku pridalo Predsedníctvo JDS do programu rokovania … Čítať ďalej Z rokovania Republikovej rady JDS