Čo je lepšie?

Kluby dôchodcov, alebo ZO JDS? Najlepšie obidvoje.